Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2011

cultureslut
Play fullscreen
znów się miażdżę.
Reposted fromzbroo zbroo

December 04 2011

cultureslut
1008 6172
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
Sponsored post
feedback2020-admin

November 22 2011

cultureslut
Play fullscreen
ta płyta jest tak zajebista, że rzygam tęczą. ♥.
Reposted fromzbroo zbroo

November 20 2011

cultureslut
5410 9aec 500
"I listen to music as it's the most beautiful thing in the world to me.”
                    — John Frusciante
Reposted fromteardrop teardrop viazbroo zbroo

November 14 2011

cultureslut
Gdy w grze na gitarze intelekt przeważa nad duchowością, nie dociera się na najwyższe szczyty.
— John Frusciante, „Rolling Stone”, luty 2007
Reposted fromsugarman7 sugarman7 viazbroo zbroo
cultureslut
Wielu ludzi myśli, że grając coraz szybciej i szybciej i wymyślając nowe techniki mogą się rozwijać. Jednak dopiero wtedy zdają sobie sprawę z tego, że pod względem emocjonalnym nie posunęli się nawet o krok do przodu. Nie przekazują swoim słuchaczom nic i są nadal tam, gdzie Hendrix był trzydzieści lat temu.
— John Frusciante
Reposted fromsugarman7 sugarman7 viazbroo zbroo

October 29 2011

cultureslut

October 24 2011

cultureslut
Play fullscreen
dark/-.
Reposted fromzbroo zbroo
cultureslut
Play fullscreen
czyni mnie lepszą.
Reposted fromzbroo zbroo

October 22 2011

cultureslut
1047 c923
strasznie jaram się młodym Frusciante.
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante

October 15 2011

cultureslut
9901 8aa8
past, present, future.
Reposted fromzbroo zbroo
Play fullscreen
Under the bridge piano cover

October 05 2011

cultureslut
cultureslut
4446 9157
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante

October 04 2011

cultureslut
4365 24af
Reposted frompanicma panicma viazbroo zbroo

October 03 2011

Play fullscreen
John Frusciante - Unreachable [The Empyrean] with lyrics
Reposted fromzbroo zbroo

October 02 2011

cultureslut

September 30 2011

cultureslut
1035 36e8
OH MY GODDD <3<3<3
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante

September 25 2011

cultureslut

September 20 2011

cultureslut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...